SEKOLAH KEBANGSAAN PALOH TIGA
18300 GUA MUSANG
KELANTAN
TEL/FAX : 09-9285617

PIAGAM PELANGGAN
  • Memastikan setiap murid diberi layanan yang sama
  • Memastikan pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan mengikut jadual waktu yang ditetapkan.
  • Murid baru akan di tempatkan ke kelas dengan kadar segera.
  • Semua kerja murid akan disemak dengan sebaiknya.
  • Murid yang lemah akan diberi bimbingan dan pemulihan.
  • Murid yang berpotensi akan diberi pengayaan.
  • Kebajikan dan keselamatan murid sentiasa diberikan.
  • Memastikan ibu bapa yang berurusan diberi layanan mesra, cepat dan berkesan.
  • Bersedia bekerjasama dengan ibu bapa dalam usaha meningkatkan prestasi murid.
  • Sedia menerima pandangan dan teguran ibu bapa untuk meningkatkan kecemerlangan sekolah.